KAKO DELUJEJO ČAKRE

KAKO DELUJEJO ČAKRE? Čakre ali energijska središča so naše povezovalne točke, skozi katere kroži energija. Vrtijo se okoli sebe kot kolesa, od tod tudi indijski izraz čakra = kolo. V bistvu so to vrtinci energije, ki prežemajo celotno auro, ter vsa njena telesa. Delujejo tako na fizično telo, kot na miselne, čustvene, intuitivne, duhovne in energetske funkcije. Preko čaker vstopata v fizično telo kozmična in zemeljska energija, izstopa pa energija, odvisna od energijskih dogajanj v telesu, ki so povezana z doživljanjem okolja. Kadar čakre ne deluje usklajeno in pravilno, se to na energijski ravni odraža v aurični barvi, na fizični pa kot bolezen ali bolečina. Vedno so v parih, odprte spredaj in zadaj s svojo kvaliteto. S kombinacijo medsebojnega prežemanja zavesti in fizičnega telesa postanejo čakre centri aktivnosti za sprejemanje, predelavo in posredovanje življenjskih energij. Naše telo ima sedem glavnih čaker, ki potekajo navpično od začetka hrbtenice do vrha glave, ter ustrezajo žlezam endokrilnega sistema in različnim telesnim dejavnostim in organom. Sicer pa imamo takšnih energijskih vrtincev...
Read More