ZODIAK – energijske skupine 1. del

Uvod v energijske skupine Poznavanje primarnih energij so poznali že v antiki, verjetno tudi že prej, vendar pisnih zapisov o tem žal ni. Empedokles, ki je živel prilbližno 500 pr.n.št. je v eni izmed svojih pesmih navedel, da ves na tem svetu nastane zaradi posledice mešanja štirih korenin stvari oziroma energijske skupine:  ognja vode zraka zemlje Vse štiri korenine združuje in ločujeta sili ljubezni in sovraštva. Iz teh energij je nastalo tudi celotno vesolje, vključno z našim planetom in vsem živimi bitji na zemlji. Vsak izmed nas nosi košček tega vesolja v sebi. Iz tega lahko tudi nadaljujemo, da se v vseh nas nahajajo štiri "korenine" - mi jim bomo rekli energijske skupine. Torej vsak izmed nas nosi v sebi element ognja, vode, zraka in zemlje. Toda vsak izmed nas ima svojo razdelitev teh elementov oziroma delež posameznega elementa se pri vsakemu posamezniku razlikuje. Kljub temu lahko posplošimo populacijo na posamezni element, ki je najmočnejši v telesu. Pri nekaterih osebnostih hitro opazimo, kakšen...
Read More